OBOWIĄZKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Home » Brak Kategorii » OBOWIĄZKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Wielu z nas (osób fizycznych) ubezpieczając swoje nieruchomości podpisuje, że zapoznało się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W tych warunkach najczęściej są zapisy albo o przestrzeganiu prawa budowlanego lub wręcz jest cytowanie tego prawa w sprawie przeglądów nieruchomości. Zamieszkałe przez nas nieruchomości powinny posiadać odbiory i pozwolenie na użytkowanie. Aby uzyskać takie pozwolenie należy zgromadzić wiele dokumentów. Do najważniejszych z nich (z ubezpieczeniowego punktu widzenia) zaliczają się:

– częściowe odbiory prac budowlano – instalacyjnych

– protokoły odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, np. instalacji wentylacyjnej, przewodów  kominowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, szczelności instalacji wodnej oraz gazowej.

W przypadku gdy nie posiadamy tych odbiorów naszą nieruchomość powinniśmy ubezpieczyć jako tzw. dom w budowie. Ma to swoje konsekwencje (niekorzystne dla nas). Jest ograniczony zakres ubezpieczenia i wyższa składka. Coraz więcej zakładów ubezpieczeń ma jednak w warunkach ubezpieczenia zapis, że  budynek jest na trwałe związany z gruntem, posiadający fundamenty, dach i przegrody budowlane. W zależności od zakładu ubezpieczeń w sumie ubezpieczenia mogą zawierać się również stałe elementy (zabudowane wnęki, kuchnie, drzwi itp.).

Każdy z nas (posiadający nieruchomość) powinien posiadać książkę obiektu budowlanego, w którym zapisywane są wyniki przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i budowy w okresie użytkowania nieruchomości).  Wpisujemy tam przeglądy budynku:

CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU:
– Stan techniczny instalacji gazowej
– Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
– Stan techniczny przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych

CO NAJMNIEJ RAZ NA 5 LAT

– Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności obiektu budowlanego, estetyki tego obiektu oraz otoczenia
– Przegląd instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
– Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji piorunochronowej (jeśli jest wymagana i zainstalowana)
– Kontrola urządzeń chłodniczych
– Kontrola kotłów (w zależności od wydajności kotła przeglądy mogą być co 2 lata)
– Przeglądy przeciwpożarowe budynków
– przeglądy gaśnic i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Może istnieć również konieczność częstszych przeglądów, szczególnie w sytuacji gdy budynek uległ zniszczeniu przez działanie czynników zewnętrznych (wichury, powodzie itp.). Wszystkie te kontrole muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (nie każdy kominiarz czy elektryk ma takie uprawnienia). W sytuacji gdy nie jesteśmy pewni czy dana osoba ma uprawnienia należy zwrócić się do dostawcy medium, które ma być kontrolowane lub do właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku osób posiadających własne mieszkanie należy się dowiedzieć w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej, Spółdzielni lub podmiotu zajmującego się zarządem nieruchomości w jakim stopniu jesteśmy zobowiązani do przeglądów. Niektóre Zarządy podejmują decyzję, że dokonują przeglądów nieruchomości wraz z mieszkaniami. Jeśli jednak nie ma takich przeglądów należy samodzielnie również ich dokonywać.

Pamiętajmy, że brak odbiorów (choćby częściowych) lub przeglądów może mieć poważny wpływ na odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń w przypadku szkody. W przypadku niejasności z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Comments are closed

Ubezpieczamy

Troszczymy się o zdrowie i mienie naszych klientów.

Rozliczamy

Terminowo załatwiamy sprawy księgowe i podatkowe.

Doradzamy

Wskazujemy rozwiązania idealnie pasujące do potrzeb.

Edukujemy

Uczymy, jak mądrze zabezpieczać życie i majątek.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz Politykę Prywatności |   Projekt: You'll Marketing & Branding