Ubezpieczenia dla rolników – rozmowa z Lucyną Kwidzinską

Home » Brak Kategorii » Ubezpieczenia dla rolników – rozmowa z Lucyną Kwidzinską

Posiadając gospodarstwo rolne trzeba się ubezpieczyć. Nie wszyscy wiedzą, że ubezpieczenia dla rolników są obowiązkowe. O tym, kto musi się ubezpieczać, jakie polisy trzeba wykupić i jakiej ochrony można w ich ramach oczekiwać – w rozmowie z Lucyną Kwidzinską, specjalistą do spraw ubezpieczeń rolnych w Prestige Finanse.

Kto ma obowiązek wykupić ubezpieczenie dla rolników?
Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które zajmują się działalnością rolniczą i posiadają areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha oraz opłacają w części lub całości podatek rolny.

Jakie rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń obowiązują rolników?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy rolnik musi zawrzeć ubezpieczenie obowiązkowe OC oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Kiedy rolnik ma obowiązek się ubezpieczyć?
Obowiązek zawarcia wspomnianych ubezpieczeń powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że nowo zakupione gospodarstwo powinno być tego samego dnia ubezpieczone, chyba że poprzedni właściciel posiadał ubezpieczenie obowiązkowe. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki z tytułu tej umowy przechodzą na nowego właściciela. Należy jednak poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela. Powinien to zrobić sprzedający. Jeżeli nabywca chce ubezpieczyć gospodarstwo u innego ubezpieczyciela, musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Czy są sytuacje, których polisa OC nie obejmuje?
Owszem, są takie sytuacje. Weźmy taki przykład: rolnik poza działalnością rolniczą prowadzi działalność agroturystyczną lub wykonuje usługi np. koszenia na cudzym polu. W tym przypadku nie przysługuje mu ochrona z tytułu obowiązkowego OC rolnika. Rolnik ten powinien wykupić dodatkową dobrowolną polisę od odpowiedzialności cywilnej, związaną z tego typu usługami. OC rolnika nie działa również, gdy ubezpieczony pojedzie na wakacje np. za granicę i tam wyrządzi komuś szkodę. Osoba posiadająca OC rolnika nie może również liczyć na wypłatę odszkodowania, jeśli jej dziecko wyrządzi szkodę sąsiadowi podczas zabawy.

Jakie budynki w ramach gospodarstwa należy ubezpieczyć? Co daje rolnikowi to ubezpieczenie?

Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne gospodarstwa, jak i budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły. Po co je ubezpieczać? Wyobraźmy sobie, że rolnik nie ma innych źródeł dochodu poza gospodarstwem lub jego dochody są niewielkie. W razie zdarzenia losowego nie pokryją ewentualnych strat. Przychodzi niespodziewana, gwałtowna zmiana pogody. W jej wyniku budynki gospodarskie zostają uszkodzone. Posiadając ubezpieczenie, rolnik może liczyć na wypłatę odszkodowania, które pozwoli mu naprawić lub odkupić zniszczone mienie.

Czy oprócz ubezpieczeń obowiązkowych rolnicy powinni rozważyć wykupienie jeszcze innej, dodatkowej ochrony? I co dają im te dodatkowe ubezpieczenia?

Rolnicy nie zawsze wiedzą, że obowiązkowe ubezpieczenie budynków dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich oraz tynków. Nie obejmuje ono stałych elementów wyposażenia, takich jak armatura sanitarna, wbudowane szafy wnękowe czy baterie słoneczne. Stałe elementy należy ubezpieczyć osobno w ramach ubezpieczenia dobrowolnego. Warto również pomyśleć o mieniu ruchomym, znajdującym się wewnątrz budynków, na przykład o sprzęcie AGD, RTV, czy meblach. Za utratę lub zniszczenie tych przedmiotów nie dostaniemy odszkodowania z polisy obowiązkowej. Można je ubezpieczyć od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku na warunkach dobrowolnych.
Warto również sprawdzić zakres zdarzeń losowych, od których chroni ubezpieczenie. Zakres ochrony gwarantowanej przepisami ustawy jest mniejszy niż ten, który oferują ubezpieczenia dobrowolne. Polisa obowiązkowa nie zapewni nam ochrony przed następującymi ryzykami: przepięcia, szkody wodociągowe, dym i sadza, upadek masztu, anteny czy drzewa. Klient może się ubezpieczyć od tych zdarzeń wykupując polisę dobrowolną za dodatkową składką.

Comments are closed

Ubezpieczamy

Troszczymy się o zdrowie i mienie naszych klientów.

Rozliczamy

Terminowo załatwiamy sprawy księgowe i podatkowe.

Doradzamy

Wskazujemy rozwiązania idealnie pasujące do potrzeb.

Edukujemy

Uczymy, jak mądrze zabezpieczać życie i majątek.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz Politykę Prywatności |   Projekt: You'll Marketing & Branding