Ubezpieczenia komunikacyjne – na co zwrócić uwagę?

Home » Porady » Ubezpieczenia komunikacyjne – na co zwrócić uwagę?

Prowadzenie samochodu, nawet jeśli jesteśmy rozważnymi kierowcami, wiąże się z ryzykiem. Ubezpieczenie pojazdu jest zatem konieczne, by w razie wypadku lub innego zdarzenia na drodze nie płacić za szkody z własnej kieszeni.

Oto na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku poszczególnych typów komunikacyjnych polis ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego – czyli OC. To ubezpieczenie obowiązkowe. Co otrzymujemy w zamian za opłacenie rocznej składki? Gwarancję, że jeśli kierując pojazdem spowodujemy kolizję lub wypadek, nie będziemy musieli sami pokrywać kosztu naprawy wyrządzonych szkód. Ale uwaga! Jeśli pożyczymy komuś samochód i osoba ta będzie sprawcą zdarzenia na drodze, zniżki za bezszkodową jazdę może stracić zarówno kierujący, jak i właściciel pojazdu, czyli my.

Ubezpieczenie Autocasco – czyli AC.  Nie jest obowiązkowe, lecz warto je mieć. Mając AC, otrzymamy odszkodowanie jeżeli nasz samochód zostanie ukradziony. Dostaniemy je również, gdy nasze auto zostanie uszkodzone na skutek kolizji, której sprawca np. odjedzie z miejsca zdarzenia i nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.

Wykupując polisę AC warto zwrócić uwagę, od jakich ryzyk możemy się ubezpieczyć w danym wariancie. Ubezpieczenie AC może być bowiem zawarte na zasadzie all risks, czyli od wszystkich ryzyk lub na tzw. ryzykach nazwanych. W przypadku polisy od ryzyk nazwanych, towarzystwo wymienia i definiuje, od następstw jakich zdarzeń nas ubezpiecza. Ważna informacja! Wypadek może być inaczej rozumiany przez różne towarzystwa, a jeszcze inaczej przez nas samych. W razie szkody to właściciel samochodu musi udowodnić, że zdarzenie mieści się w definicjach określonych przez ubezpieczyciela. Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia all risks. Tu zakład ubezpieczeń ubezpiecza nas od wszelkich nagłych zdarzeń, za wyjątkiem wyłączonych.

Inna kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, to wybór sposobu likwidacji szkody. Niektóre zakłady ubezpieczeń w momencie zawarcia umowy wymagają określenia, czy szkody chcemy likwidować bezkosztowo, czy na podstawie kosztorysu otrzymanego od zakładu ubezpieczeń. Uwaga! Zazwyczaj odszkodowania wypłacane przez ubezpieczyciela na podstawie kosztorysu są niższe niż te na podstawie naprawy w warsztacie.

Co warto wiedzieć o sumie ubezpieczenia w przypadku AC? Wartość pojazdu wpisana na polisie odpowiada wartości rynkowej w dniu zawarcia ubezpieczenia. Szkody likwidowane są jednak według wartości pojazdu w dniu jej wystąpienia. Każdy samochód traci z czasem na wartości. Jeśli szkoda wydarzy się np. 10 miesięcy po zawarciu umowy ubezpieczenia, wartość pojazdu może być mniejsza o nawet 25%. Odszkodowanie może więc być mniejsze. Dodatkowo, po każdej wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia (wartość pojazdu) może ulegać zmniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania. Dlatego należy doubezpieczyć pojazd po szkodzie.

Czy kradzież pojazdu zawsze wchodzi w zakres ubezpieczenia AC? Niekoniecznie. W niektórych zakładach ubezpieczeń jest to osobne ubezpieczenie, które można dodatkowo włączyć do zakresu AC.

A co z zakresem ubezpieczenia? AC obowiązuje na terenie Unii Europejskiej lub Europy – w zależności od ubezpieczyciela. Jednak na terenie niektórych krajów nie obowiązuje ubezpieczenie od kradzieży i wybranych ryzyk. Trzeba je wówczas dokupić.

Ubezpieczenie Assistance. To kolejne ubezpieczenie dobrowolne, występujące, w zależności od towarzystwa, w różnych konfiguracjach z AC i OC. Posiadacze tej polisy otrzymują od ubezpieczyciela pomoc, jeśli ich samochód jest uszkodzony i unieruchomiony w wyniku zdarzenia na drodze.

Jest wiele wariantów Assistance. Nazewnictwo pakietów różni się w zależności od towarzystwa. Poniżej przedstawiamy zatem wybrane cechy poszczególnych opcji, bez podawania konkretnych przykładów:

  • ubezpieczenie najczęściej dodawane do OC. Przeważnie zapewnia ono jedynie holowanie pojazdu po wypadku do najbliższego warsztatu. Niektóre towarzystwa organizują również samochód zastępczy.
  • ubezpieczenie dodawane zarówno do OC jak i AC, które zapewnia holowanie do wskazanego przez nas warsztatu, jednak w ramach określonego limitu kilometrów. Jest możliwość otrzymania samochodu zastępczego na kilka dni po wypadku.
  • ubezpieczenie dodawane do OC i AC, które zapewnia holowanie z jeszcze większym limitem kilometrów. Opieką objęta zostaje rodzina ubezpieczonego, dzieci, zwierzęta oraz bagaż. Ten wariant obejmować może naprawę pojazdu po awarii, nie tylko po wypadku oraz auto zastępcze na dłużej.
  • ubezpieczenie o rozszerzonym zakresie, również za granicą. Może zapewniać pomoc tłumacza, ewentualną wpłatę kaucji, kierowcę zastępczego, ochronę bagażu, itp.

Ubezpieczenia dodatkowe. Zdarza się, że wariantu, który nas interesuje, nie ma w podstawowej polisie. Wówczas warto wykupić dodatkowe opcje:

  • ubezpieczenie szyb – jeśli szyba w pojeździe ulegnie uszkodzeniu, nie tracimy zniżek z AC. Wykupując to ubezpieczenie warto sprawdzić, jakie ograniczenia obowiązują u naszego ubezpieczyciela.
  • stała suma ubezpieczenia – wartość pojazdu określona na polisie jest stała przez 12 miesięcy i pomimo spadku wartości rynkowej auta, szkody będą likwidowane wg wyższych wartości.
  • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia – po szkodzie z AC nie ma konieczności zwiększania sumy ubezpieczenia.
  • ochrona utraty zniżki – jeżeli szkoda została pokryta z OC lub AC, ale wznowimy polisę w tym samym towarzystwie, nie stracimy zniżek.
  • ochrona prawna – jeśli w związku ze zdarzeniem, w którym uczestniczyliśmy kierując pojazdem, zachodzi taka potrzeba, towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje pomoc prawnika.

Comments are closed

Ubezpieczamy

Troszczymy się o zdrowie i mienie naszych klientów.

Rozliczamy

Terminowo załatwiamy sprawy księgowe i podatkowe.

Doradzamy

Wskazujemy rozwiązania idealnie pasujące do potrzeb.

Edukujemy

Uczymy, jak mądrze zabezpieczać życie i majątek.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz Politykę Prywatności |   Projekt: You'll Marketing & Branding