Samochód w firmie

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup fabrycznie nowego auta w różnych formach finansowania. Zakup takiego auta, który ma służyć do prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z kilkoma obowiązkami. Dotyczą one zarówno spraw podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Te dwa tematy ściśle wiążą się ze sobą.

Przede wszystkim jeśli firma jest płatnikiem podatku VAT może odliczyć od zakupu takiego auta podatek VAT, ale kilka lat temu nastąpiła zmiana i nie zawsze można odliczyć 100% podatku VAT. Istnieje możliwość odliczenia 50% podatku VAT lub można nie odliczać w ogóle.

Do pełnego odliczenia podatku VAT upoważnione są firmy będące płatnikami podatku VAT posiadające następujące pojazdy:

– samochód pogrzebowy

– bankowóz (wyłącznie typu A lub B)

– jeśli maja jeden rząd siedzeń lub jeśli ich masa całkowita przekracza 3 tony (w przypadku pojazdów specjalnych)

– pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony

– przeznaczone do przewozu ponad 10 osób, jeśli z dokumentów takie wynika

– inne niż osobowe, które mają rząd siedzeń i przestrzeń ładunkową

– pojazdy specjalne, jeśli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami i ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie (np. agregat, koparka, ładowarka, żuraw samochodowy itp.).

W sytuacji zakupu pojazdu osobowego przedsiębiorca może odliczyć 50% VAT, ponieważ istnieje potencjalna możliwość użytku prywatnego.

Do odliczenia VAT nie maja prawa podmioty, które nie są płatnikami takiego podatku.
Z zakupem auta wiążą się również „problemy” związane z ubezpieczeniami, szczególnie z ubezpieczeniem autocasco. Do ubezpieczenia przyjmujemy pojazd o pewnej wartości, którą ustalamy na podstawie faktur (pojazdy fabrycznie nowe) lub katalogów (Eurotax lub Audatex). Jeśli przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 100% VAT suma ubezpieczenia na polisie powinna obejmować wyłącznie wartość netto pojazdu. Jeśli suma ubezpieczenia będzie wartością obejmującą podatek VAT to składka za ubezpieczenie będzie naliczona wyższa, a w przypadku szkody i tak otrzymamy kwotę netto.

Jeśli ubezpieczamy samochód osobowy należy przyjąć wartość pojazdu netto+50% VAT.

Większość z nas odlicza koszt zakupu polisy ubezpieczeniowej od podatku. Należy tu pamiętać, że kosztem w przypadku pojazdu osobowego przekraczającego 20.000 Euro na dzień zawierania polisy jest taka część składki w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro do pełnej wartości pojazdu.

W przypadku, gdy samochód nie posiada ubezpieczenia autocasco a ulegnie wypadkowi i nie ma możliwości naprawy z OC sprawcy naprawiany jest ze środków własnych przedsiębiorcy, jednak te poniesione koszty nie są uważane za koszty uzyskania przychodów. Tylko w sytuacji gdy samochód posiada ubezpieczenie AC wydatki na naprawdę powypadkową mogą być uznane jako koszt.

Po bardziej szczegółowe, jak zawsze serdecznie zapraszamy do naszych specjalistów.

Z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania.

Pozostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1
OC + NNW
2
Składka AC
3
Assistance
4
Podsumowanie
Czy chcesz wyliczyć składkę na ubezpieczenie OC? *
Czy chcesz ubezpieczenie od NNW? *
Imię i Nazwisko *
Adres e-mail *
Numer telefonu *
PESEL *
Kod pocztowy miejsca zamieszkania *
Numer rejestracyjny *
Numer VIN *
Data pierwszej rejestracji *
Uzupełnij brakujące pola aby przejść dalej
Czy chcesz wyliczyć składkę na ubezpieczenie AC? *
Rodzaj użytych części zamiennych *
Preferencje realizacji naprawy *
Ochrona przed kradzieżą auta lub jego części *
Udział własny w kosztach szkody *
Uzupełnij brakujące pola aby przejść dalej
Czy chcesz wyliczyć składkę na Assistance? *
Zasięg ochrony assistance
Holowanie po awarii?
Limit kilometrów holowania
Uzupełnij brakujące pola aby przejść dalej
Dziękujemy za poświęcony czas
Nasi konsultanci bezzwłocznie zajmą się Państwa kalkulacją. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe.
Scroll to Top